Η Φόρα του Kanal

Αν θες Kanal, δοκίμασε με όλους τους 10 παίχτες

Ρόλοι

RPG 2000 - 2015

Μην χρησιμοποιήσετε Skills

Να χρησιμοποιήσετε πάντα το Attack ή το Guard

Φτάσε ως το Επίπεδο 50 (ή τον ακολουθούμενο σε κάποια Skin)

SMBC 3.0 - 3.1.21

Θέστε όλους τους 10 παίχτες.

Με όλους τους παίχτες και τον ακολουθούμενο κωδικό.

Πάντα με Stomping. Ποτέ με Weapons. Αν έχουν, μην πατάτε τα πλήκτρα X/A/C

Επίσης στο Mega Man, μην χρησιμοποιήσετε το Rush Coil.

Αν θανατωθήκατε, να στήσετε το World οπού ήταν

Καλή Τύχη!!!